cerebellar rigidity

Beyincikteki incinme ya da lezyona bağlı olarak gövde ve ekstremite kaslarında görülen tonüs artışı; serebellar rigidite

Bir Cevap Yazın