Celsius scale

Sıcaklığı ölçmede kullanılan, üzeri 100 dereceye ayrılmış ölçüm cetveli (Bu termometrik ölçüm cetvelinde suyun donma noktası 0°C, kaynama noktası 100°C olarak işaretlenmiştir. Normal vücut ısısı 37°C’dir)

Bir Cevap Yazın