celiac angiography

Radyoopak madde enjeksiyonunu takiben karaciğer, dalak, mide ve pankreas’a ait kan damarlarının röntgen filminin alınması; çöliyak anjiyografı

Bir Cevap Yazın