cefotaxime sodium

Gram-negatif ve gram-pozitif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde intramüsküler ya da intravenöz kullanılan sefalosporin grubu (3. kuşak) geniş spektrumlu bir antibiyotik; sefotaksim sodyum.

Bir Cevap Yazın