cavernous sinüs syndrome

Sinüs cavernosus’ta anevrizma, tromboz ya da invazif tümör sonucu gelişen, 3., 4. ve 6. kafa sinirleriyle 5. kafa sinirinin oftalmik dalında felç, trigeminal nevralji, konjunktiva’da, periorbital dokuda ve gözkapaklarında ödem, ekzoftalmos, kornea’da duyarlık kaybı ile belirgin, bazen optik atrofinin de eşlik ettiği sendrom; Foix sendromu; kavernöz sendrom.

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir