catecholamines

Sempatomimetik etkiye sahip bir kısım bileşikler (epinefrin, norepinefrin, dopamin vb.)’i içine alan grup; katekolamin’ler (Katekolamin’ler, nöro-transmitter olarak işlev görmeleri yanında stres’e karşı vücudun gösterdiği fizyolojik tepki ve savunma mekanizmasında da önemli rol oynarlar. Bu grup bileşikler, vücutta doğal olarak oluşmalarının yanısıra -bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere- sentetik olarak da üretilirler),

Bir Cevap Yazın