Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

capsular space

Kapsül aralığı. Bk. Bomnans space

Exit mobile version