bronchopleural fistula

Bronş ile plevra boşluğu arasında oluşan patolojik geçit; bronkoplevral fistül (Travma, cerrahi müdahale veya enfeksiyon sonucu oluşur)

Bir Cevap Yazın