Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

brachial paralysis

Plexus brachialis’teki harabiyet sonucu kolda oluşan felç; kol felci; brakiyal felç (Erb felci ya da Klumpke felci şeklinde kendisini gösterir)

Exit mobile version