Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

Bowman’s space

Böbrek glomerülü’nü saran Bowman kapsii-lü’nünparyetal (dış) ve viseral (iç) tabakalan arasındaki -glomerüler fıltrat’nı toplandığı- aralık; Bowman aıabğı (Tubulus contortusproximalis’e açılır)

Exit mobile version