bone matrix

Kemik dokusunda, kemik hücreleri (osteosit’ler)’nin arasını dolduran ara madde; kemik matriksi (Kemik matriksi, organik ve inorganik unsurlar ile sudan oluşmuştur. Organik unsuru kollajen lifler, inorganik unsuru ise mineral tuzları oluşturur)

Categories:

Bir Cevap Yazın