bone age

Kişideki kemik gelişiminin, aynı kronolojik yaştaki normal kişi ile karşılaştırılması sonucu belirlenen yaş tayini; uzun kemiklerdeki sekonder kemikleşme merkezlerinin oluş devrelerini röntgen muayenesinde tespit yoluyla yaş tayini; kemik yaşı (Fetal devrede, uzun kemik diafizinde başlayan kemikleşme primer osifikasyon merkezini, doğumdan sonra epifizde başlayan kemikleşme ise sekonder osifikasyon merkezini oluşturur. Primer kemikleşme merkezleri, fetüs kemiklerinin röntgen muayenesinde görülür ve fetüs’ün ayını belirlemede yardımcıdır. Her uzun kemik için değişik olan sekonder kemikleşme merkezlerinin röntgen muayenesinde tespiti ise erişkin dönemde kemik yaşının belirlenmesini sağlar)

Categories:

Bir Cevap Yazın