bile

Karaciğer hücreleri tarafından salgılanan -su, sodyum karbonat, safra tuzları, safra pigmentleri, kolesterol, rçıüsin, lesitin ve bilirübin içeren- koyu kıyamda sarımsı-yeşil, alkalen sıvı; öd; safra [Safra kesesinde depolanır ve ana safra kanalı (ductus choledochus) aracılığıyla duodenum’a dökülür].

Categories:

Bir Cevap Yazın