beta-adrenocepter 

Beta-adrenoseptör. Bk. beta-adrenergic receptor.


Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir