Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

Bertolotti’s syndrome

Beşinci lumbar omurun, sakrum’un ilk omuru ile kaynaşması; lumbarizasyon; Bertolotti sendromu (Sakrum, altı omurdan oluşmuş gibi görülür).

Exit mobile version