BCG vaccine

Tüberküloz’a karşı bağışıklık oluşturma amacıyla intradermal uygulanan, virülansı giderilmiş canlı Mycobacterium bovis kültüründen hazırlanmış aşı; BCG aşısı

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir