balance

1- Bir bütünün farklı unsurları arasındaki uyum hali; özellikle organizmada çeşitli organ faaliyetleri arasındaki -fizyolojik durumu devam ettiren- denge; balans. 2- Bir maddenin vücuda giriş miktarı ile vücuttan atılış miktarı arasındaki, belli bir değeri koruyan oran. 3- Katı veya sıvı maddenin ağırlığını ölçen alet; tartı aleti; terazi

Categories:

Bir Cevap Yazın