autoimmune hemolytic anemia

Eritrositlere karşı IgG ya da IgM sınıfi otoantikorlar oluşması, bu otoantikorlar tarafından eritrositlerin hemolizi ile belirgin anemi; otoimmün hemolitik anemi [Otoimmün hemolitik anemi, idyopatik primer hastalık olarak oluşabileceği gibi bazı patolojik durumlar (lenfoid tümör, primer atipik pnömoni vb.)’m komplikasyonu olarak da gelişebilir. IgG sınıfı otoantikorlarm sebep olduğu otoimmün hemolitik anemi’de direkt Coombs testi pozitiftir]

Categories:

Bir Cevap Yazın