atrioventricular node

Sağ atrium’un septal duvarının alt-arka bölümünde, sinüs coronarius’un açılış yerine yakın, özel kalp kası hücreleri kümesinden oluşmuş, uyartı iletiminde rol oynayan bölge; atrioventriküler düğüm [Atrioventriküler düğüm, sinoatriyal düğümden aldığı uyartıyı -ventriküllerde kontraksiyon’a sebep olmak üzere- atrioventriküler hüzme (His hüzmesi)’ye iletir].

Categories:

Bir Cevap Yazın