atlanto-occipital articulation 

Atlas’la oksipital kemik arasındaki eklem; atlantooksipital eklem


Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir