ascending aorta

Aort’un, sol kalp karıncığından çıkışıyla başlayıp aort kavsine kadar uzanan, -kendisinden sağ ve sol koroner arterlerin aynldığı- ilk bölümü; çıkan aort; yükselen aort

Categories:

Bir Cevap Yazın