articulation of knee

Femur’un alt ucu ile tibia’nın üst ucu ve önde femur ile patella arasında oluşan bileşik eklem; diz eklemi,

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir