Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

articular process

Omur kemerinin her iki yanındaki -üst ve alt olmak üzere- iki çıkıntıdan her biri; eklem çıkıntısı. Bk. superior articular process of vertebra ve inferior articular process of vertebra.

Exit mobile version