arteria collateralis media

Arteria profunda brachii’nin iki uç dalından biri olarak, m. triceps brachii, m. anconeus’da dağılan ve komşu arter dallarıyla anastomoz yaparak rete olecrani’nin oluşumuna katılan arter; orta kollateral arter

Categories:

Bir Cevap Yazın