arteria circumflexa iliaca profunda

Arteria iliaca externa’dan ayrılıp m. psoas majör, m. iliacus, m. sartorius, m. tensor fasciae latae ile karın ön duvarında m. obliquus internus abdominis ve m. transversus abdominis’de dağılan arter; kalça derin kıvrık arteri; derin sirkumfleks iliyak arter

Categories:

Bir Cevap Yazın