artefact

1- Doğal olmayan yapı veya oluşum; doku veya organda yapay olarak oluşmuş şey; artefakt.
2- Histolojik preparatta, yabancı madde bulaşması sonucu olaşan aldatıcı görüntü.
3- Deri üzerinde kimyasal madde, tahriş edici bitki ya da fiziksel araçla hasta tarafından oluşturulan lezyon (Bazı histerik kişilerde görülür).
4- Elektrokardiyogram veya elektroensefalogram’da elektriksel aktivite dışı çeşitli nedenlerle oluşan dalga.
5- Radyogram’da -herhangi bir nedenle oluşmuş- gerçek görüntüye uymayan yanıltıcı görüntü,

Categories:

Bir Cevap Yazın