Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

aphrasia

Konuşurken cümlecikleri birbirine bağla-yamama; düzenli ve birbiriyle bağlantılı cümleler oluş-turamama; afrazi.

Exit mobile version