aphrasia

Konuşurken cümlecikleri birbirine bağla-yamama; düzenli ve birbiriyle bağlantılı cümleler oluş-turamama; afrazi.

Categories:

Bir Cevap Yazın