apertura pelvis inferior

Bk. pelvic outlet

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir