antigen-antibody reaction 

Vücuda giren belli bir antijen’e karşı antikor oluşması ve oluşan antikor’un antijen-antikor kompleksi’ni oluşturmak üzere-antijen’le birleşmesi; antijen-antikor reaksiyonu.


Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir