anterior lateral sulcus of medulla oblongata

Medulla oblongata’nın ön orta oluğu (fissura mediana anterior medullae oblongatae)’ nun her iki tarafındaki, omuriliğin ön yan oluğunun devamı olarak seyreden longitudinal sığ oluk; medulla oblongata’nın ön yan oluğu

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir