angioataxia 

Damar duvarının normal gerginliğini sürekli olarak koruyamaması; damar tonüsünün değişkenlik gösterişi hali; anjiyoataksi.


Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir