anaphylactic shock

Kişinin önceden duyarlılık kazandığı herhangi bir antijen (ilaç, gıda maddesi, hayvansal serumlar, böcek zehiri vb.)’in ikinci defa vücuda girişinde aniden gelişen ağır şok; anaflaktik şok (Anafilaktik şok, önceden duyarlılık kazanılmış antijen’e yanıt olarak salgılanan histamin vb. vazodilatör maddelerin kana geçmesiyle gelişir. Bu maddeler arteryol ve venüllerin dilatasyonuna, kapillerpermeabilitenin ileri derecede artmasına sebep olurlar. Anafilaktik şoktaki bu vasküler yanıta bronkospazm, ürtiker ve anjiyoödem eşlik eder. Aniden gelişen anafilaktik şokta hemen gerekli tedavi uygularınıadığı takdirde birkaç dakika içinde hasta kaybedilebilir)

Categories:

Bir Cevap Yazın