amine

Amonyak’ın yapısındaki bir veya birkaç hidrojen atomunun hidrokarbon kökü ile yer değiştirmesi sonucu oluşan azotlu organik bileşik; amin.

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir