amikacin sulfate

Gram-negatif ve gram-pozitif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde intramüsküler ya da intravenöz kullanılan, aminoglikozid grubu yansentetik bir antibiyotik; amikasin sülfat,

Categories:

Bir Cevap Yazın