amebic dysentery

Entamoeba histolytica’nın sebep olduğu kalın bağırsakta ülseratif lezyonlar ve kanlı ishal ile belirgin dizanteri; amipli dizanteri (Kolon’da oluşan ülseratif lezyonların delinmesi sonucu peritonit gelişebilir. Portal ven yoluyla karaciğere ulaşan amipler, hepatik apseye sebep olur. Kolon’dan ya da karaciğerden kan yoluyla yayılış sonucu plevra, akciğer, beyin ve deride de apseler gelişir)

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.