aluminum carbonate gel

Mide asiditesini azaltmada ve üriner fosfat taşlarının oluşmasını önlemede, ağızdan31kapsül, tablet ya da süspansiyon şeklinde kullanılan bir antasid; alüminyum karbonat jel.

Categories:

Bir Cevap Yazın