allotriodontia

1- Bir kimseden diğer bir kimseye diş aktanmı; diş transplantasyonu; allotriodonti.
2- Ağız dışında başka bir yerde diş bulunuşu (Dermoid kist içinde olduğu gibi).30

Categories:

Bir Cevap Yazın