alkaline phosphatase

Organik fosfatların, alkalen ortamda hidrolizini katalize eden enzim; canlıda adenozin trifosfat’ı parçalayıcı enzim; alkalen fosfatez (Karaciğer hücrelerinde, osteoblastlarda, bağırsak epitel hücrelerinde, gebelik esnasında trofoblastlarda sentez edilen bu enzim, karaciğer harabiyetinde, bazı kemik tümörleri ve kemik hastalıklarında serumda yüksek seviye gösterir),

Categories:

Bir Cevap Yazın