acute tubular necrosis

Akut böbrek yetmezliğine uzanmak üzere böbrek tübüllerinin epitel tabakasında ağır harabiyetle belirgin akut durum; akut tübüler nekroz (Akut tübüler nekroz, ya ağır kanama, ağır yanık, şiddetli travma vb. nedene bağlı şok durumlarında ya da trikloroetilen, etilen, cıva bileşikleri vb. toksik maddelerle zehirlenme sonucu görülür. Şok durumlarında gelişen akut tübüler nekroz, böbrekteki iskemiye bağlı olup özellikle distal tübüllerin epitel tabakasında kendisini gösterir. Toksik madde zehirlenmelerinde görülen akut tübüler nekroz ise özellikle proksimal tübüllerin epitel tabakasında gelişir. Akut tübüler nekroz’da, glomerüler fıltrasyon hızı aniden büyük ölçüde düşmüş olup tübüler reabsorpsiyon bozulmuştur. Hastada oligiiri ve üremi görülür)

Categories:

Bir Cevap Yazın