activation

1 – Harekete getirme; etkin hale koyma; hareketlendirme; aktivasyon.
2- Uyarma; hücre bölünmesini veya beyin çalışmasını uyanna.
3- Radyoaktif hale getirme.

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir