acid

1- Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, çözüldüğü zaman hidrojen iyonları veren, alkalen maddelerle birleşerek tuz oluşturmak suretiyle onları nötralize eden ekşi tatta kimyasal madde; asit
2- Asit anlamına önek (acid-)

Categories:

Bir Cevap Yazın