abnormality

1- Normallikten uzaklaşma; normal dışına sapma; anormallik.
2- Herhangi bir organ veya oluşumdaki şekil bozukluğu; malformasyon.

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir