Jacob’s layer

Jacob katı. Bk. neuroepithelial layer of retina.

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir