Fas-ciola gigantica 

Afrika ve Asya ülkelerinde sığır, keçi ve koyunlarda ve bazen insanlarda enfeksiyona sebepolan, Fasciola hepatica’ya benzer bir Fasciola türü.


Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir