Fas-ciola gigantica

Afrika ve Asya ülkelerinde sığır, keçi ve koyunlarda ve bazen insanlarda enfeksiyona sebepolan, Fasciola hepatica’ya benzer bir Fasciola türü.

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir