Bail-larger’s sign

Gözbebeklerinin farklı büyüklükte oluşu; Baillarger belirtisi [Dementia paralytica (general paresis)’da görülür]

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir