proglottid nedir, ne demektir, hakkında bilgi

(L.) : Tenya (şerit)’yı oluşturan -hem erkek hem dişi üreme oganlarma sahip- yassı parçalardan her biri; tenya segmenti; tenya halkası; proglottis; proglottid.

Tıp Terimleri Sözlüğü, Tıbbi Terimler Sözlüğü