hemithorax nedir, ne demektir, hakkında bilgi

Toraks’m bir yansı; göğüs kafesinin sağveya sol tarafı; hemitoraks.

- tık: 243 - H

Tıp Terimleri Sözlüğü, Tıbbi Terimler Sözlüğü