decidual endometrium nedir, ne demektir, hakkında bilgi

Desidüal endometriyum; desidüa. Bk. decidua.

- tık: 172 - D

Tıp Terimleri Sözlüğü, Tıbbi Terimler Sözlüğü