colocolostomy nedir, ne demektir, hakkında bilgi

Kolon’un iki ayn bölümünün ağız ağızabirbirine dikilmesi; kolokolostomi.

- tık: 85 - C-Ç

Tıp Terimleri Sözlüğü, Tıbbi Terimler Sözlüğü